หนังสือสวดมนต์ปีใหม่วัดตะพาน

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี

สวดตามกำหนดการโดยประมาณ คลิกดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง

26176758_10214792233658460_221358341_n

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

ช่วงที่ ๑     ธัมมจักกัปปะวัตตะนะสูตร – มหาสมัยสูตร (๑๙.๐๐ – ๒๑.๔๕ น.)

 • บูชาพระรัตนตรัย
 • อาราธนาศีล/สมาทานศีล
 • อาราธนาธรรมจักร
 • ชุมนุมเทวดา
 • ปุพพะภาคะนะมะการะคาถา
 • สะระณะคะมะนะปาฐะ
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • นะโมอัฏฐะการะคาถา
 • ขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
 • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
 • มหาสมัยสูตร
 • โส สา เต อัตถะลัทธา ต่อด้วย ภะวะตุ สัพพฯ
 • บรรยายธรรมตามสมควรแก่ธรรม

 

ช่วงที่ ๒    เจริญพระพุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน (พระปริตร) (๒๑.๔๕ – ๒๓.๐๐ น.)

 • บูชาพระรัตนตรัย
 • อาราธนาศีล/สมาทานศีล (สำหรับผู้พึ่งมา)
 • อาราธนาพระปริตร
 • ชุมนุมเทวดา
 • ปุพพะภาคะนะมะการะคาถา
 • สะระณะคะมะนะปาฐะ
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • สัมพุทเธ
 • นะโมอัฏฐะการะคาถา
 • ขัดต้นตำนาน (มังคะละสูตร)
 • มังคะละสูตร (๑)
 • ระตะนะสูตร (๒)
 • กะระณียะเมตตะสูตร (๓)
 • ขันธะปริตตะสูตร (๔)
 • ฉันทันตะปริตตะสูตร (๕)
 • โมระปริตตะสูตร (๖)
 • วัฏฏะกะปริตตะสูตร (๗)
 • ธะชัคคะปริตตะสูตร (๘)
 • อาฏานาฏิยะปริตตะสูตร (๙)
 • อังคุลิมาละสูตร (๑๐)
 • โพชฌังคะปริตตะสูตร (๑๑)
 • อะภะยะปริตตะสูตร (๑๒)
 • คาถาโพธิบาท
 • คาถามงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
 • คาถาสวดไหว์บารมี ๓๐ ทัศ
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • บรรยายธรรมตามสมควรแก่ธรรม

 

ช่วงที่ ๓    ถวายพรพระ (๒๓.๓๐ – ๒๔.๐๐ น.)

 • บูชาพระรัตนตรัย
 • อาราธนาศีล/สมาทานศีล (สำหรับผู้พึ่งมา)
 • ปุพพะภาคะนะมะการะ
 • พุทธานุสติ – ธัมมานุสติ – สังฆานุสติ
 • พุทธชัยมงคลคาถา
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • ชัยปริตตะคาถา
 • ภะวะตุ สัพพฯ

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5-19-12-59

หนังสือสวดมนต์ข้ามปีวัดทัศนารุณสุนทริการาม ๒๕๖๐-๖๑

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *